Gjuha gjermane online dating

Nga Dekanatet e Fakulteteve Studentët e vitit të parë kanë bërë kërkesë për ta shtyrë provimin e lëndës Gjuhë amtare I dhe II (programi Gjuhë dhe Letërsi Angleze). Projektet e bëra nga studentët do të merren parasysh gjatë konsultimeve, dhe pastaj do të vendoset nota përfundimtare. Ose, si kineasti Kurt Brazda thot: "surprizat, veqantia,thellësia, irritimi, subversiteti, saktësia, dhe elementet fantastike e bëjnë filmin bashkëkohor austriak një aventurë interesante."Seria e filmave të shkurtër udhëton nëpër botë.Njoftimi dhe Lista e Studenteve Provimet e mësimdhënëses Regine Schwendinger do të organizhen, si: Praktike gjuhe II: 7.2.2016, 11.00 Hyrje në tekniken e punës së studimit të gjermanishtes: 7.2.2016, 12.00 Shkrim kreativ: 10.2.2016, 11.00 Praktike gjuhe V: 7.2.2016, 10.00 Praktike gjuhe VI: 10.2.2016, 10.00 Metodat e aftësimit për mësimdhënie dhe njohurit e gjuhës gjermane (Fachdidaktik Deutsch):7.2.2016, 14.00 Dekanati u uron suksese! Pas shfaqjeve në Estoni, Republikën Çeke, Rumani, Francë, Hongkong, Meksikë, Britani të Madhe, Portugali, Turqi këto filma tani kanë arritur në Kosovë.Grantet ne kuadër të Programit për mbështetje institucioneve universitare do të përzgjedhen në bazë të konkurencës. Embassy Pristina’s Public Affairs Section will award a series of small grants to enhance curriculum development, research resources, and the professional expertise of faculty members from Kosovo’s institutions of higher education.

gjuha gjermane online dating-86gjuha gjermane online dating-75

Additionally, resources will be devoted to library collections and other research tools.

The University Support Program grants are awarded on a competitive basis.

Fakultetin e Filologjisë në Universitetin “Ukshin Hoti” të Prizrenit, të enjten e ka vizituar një delegacion me përfaqësues të disa fakulteteve (universiteteve) nga Turqia. Me mbështetjen e Ambasadës Austriake ne jemi të ftuar që të kalojmë 90 minuta duke shikuar disa prej këtyre filmave nga film-bërësit e rinj austriak; të ftuar të ndjekin mendimet e tyre dhe imazhet e tyre.

Millaku i njoftoi mysafirët me gjendjen ekzistuese të këtij Fakulteti dhe për planet që ka për zhvillim e kësaj njësie akademike.

The conference especially welcomes participation by postgraduate research students and young scholars. 2015 Dekanati N j o f t i m Ju informojmë se studenti Remzi Bytyqi, më , në ora do të mbron temën e diplomës: Hulumtimet kontrastive stilistike për llojet e teksteve nga gazetat gjermane dhe shqipe. Promovimi do të organizohet në amfiteatrin e rektoratit të Universitetit të Prizrenit, më , në ora . Prizren, 25.5.2015 Tage der deutschen Sprache - Days of German Language (LINK) We are glad to participate in the Days of German Language 2015, organized by the German, Austrian and Swiss Embassy.

Last modified 22-Aug-2017 08:23